lørdag 3. mars 2018

Dog Symposium 2018, første foredrag

I regi av Turid Rugaas m.fl. arrangeres det denne helga en internasjonal hundefaglig konferanse på Quality Hotel Olavsgaard. Deltakerne kommer fra hele verden: Bl.a. Danmark, Tyskland, Østerrike, UK, til og med helt i fra Taiwan og Australia! Programmet er interessant og lærerikt, både for de som jobber med hund og den vanlige hundeeier. Legger ut mine referat fra de ulike foredragene, fritt oversatt fra engelsk til norsk av meg. (Klikk på bildene for å se de større.)

"Reaktive hunder: Vitenskapen bak årsakene og tilnærminger til å hjelpe dem"
v/Amber Batson (veterinær m/spesialisering innen atferd og dyrevelferd)

Å forstå den reaktive hunden. Hvorfor er det viktig?

 • Økende antall problemer (aggresjon, bjeffing, frykt/fobi, stressrelaterte lidelser)
 • Flere hunder medisineres for atferd
 • Økende antall hunder gis opp (omplasseres el. avlives)
De fleste atferdsproblemer skjer ved høy reaktivitet. 
Hva er reaktivitet? "Arousal/aktivering som viser seg som ytre atferdsendring ved spesifikk stimuli." 
Hva er arousal
- Aktivering av det sympatiske nervesystemet: "Fight-or-flight".
- Aktivering av kjemiske forbindelser for stress (positivt vs. negativt stress)
- Abnormale elektroniske signaler i hjernen/defekte stressforbindelser
Følelser bak arousal:
- Frykt (potensielle trusler, straff, smerte, m.m.)
- Frustrasjon (hindret i å ta valg, frustrasjon gjelder spes. unge hunder)
- Excitement/opphisselse (predasjon, fartsfylt lek, sex, m.m.) 

I 2014 ble det gjort en studie av frittgående hunder i India. De er ikke ville (tar sosial kontakt), men kan komme og gå som de vil, og de ble observert over tid. Altså en studie av hunders naturlige atferd. Resultat: Mesteparten av tiden rusler hundene bare rundt og undersøker omgivelsene. Ingen aggresjon ble observert. Hunder er mer åtseletere enn jegere. I løpet av et døgn: 92 % rolig (calm) atferd og 8 % aktiv (aroused) atferd. (Ganske oppsiktsvekkende, spør du meg!)

Typisk for våre domestiserte hunder: De tilbringer mesteparten av tiden alene og får ikke den fulle og hele hvilen som de behøver (kvalitetssøvn), men er mer på alerten. 46 % rolig og hele 54 % aroused.

Naturlige og normale mønster ved arousal - eksempler:
- Fartsfylt lek en stund, roes så ned og hundene undersøker i stedet.
- Jaging/forfølgelse, selvforsvar og reproduksjon ender og atferden roes ned.

Homeostasis: "Å opprettholde indre likevekt ved å justere fysiologiske prosesser." Sykdom er resultatet når kroppen ikke er i stand til å opprettholde homeostasis. Det blir altså en ubalanse i hjernen som fører til atferdsmessig sykdom. Det handler om reaktivitet og arousal. Mange hunder mangler balanse mellom ro og arousal (de kjemiske komponentene er i ubalanse).

Dess mer vi oppfordrer hundene til jaging, hopping og griping, dess bedre blir de på det. Øvelse gjør varig: 'Langtidspotensering' (long-term potentiation/LTP). Gjelder også rolig atferd. Husk ca. 90 % rolig atferd i løpet av døgnet.

Ro og utmattelse er ikke det samme! En trett kropp er ikke nødvendigvis et trøtt sinn. 
Konstant arousal kan lede til allergiske reaksjoner, aggresjon, tvangsmessig atferd (gnaging/slikking på egne bein, halejaging), osv.

Søvn:
Også en atferd. Vesentlig del når en jobber med en reaktiv hund.
Hva er normalt for hunder?
- Flerfasig
- Hovedsaklig nattlig, men 40 % dag
- 10-12 timer i døgnet + hvile
- 20-50 % REM søvn totalt
- Sosial atferd (sover nær andre, mennesker el. hunder)
- Foretrekker varme og høyde/elevasjon
- Foretrekker åpen plass (ikke hule/bur), det beste er å ha valgmuligheter
To typer søvn: SWS (slow wave sleep), som har 4 stadier av hjernesøvn, og REM (rapid eye movement), hvor det er mer elektrisk aktivitet i hjernen enn i våken tilstand og kroppen er lammet. Det er vesentlig for hunden å få REM søvn! Forutsetter muligheten til å kunne ligge flatt/rett ut på en komfortabel måte (altså ikke innesperret i et trangt bur). Søvnen rebalanserer nivåene av serotonin og GABA (kjemiske komponenter i ro) og rebalanserer altså tilstand av ro.
Hindre søvnmangel:
Sikkerhet/trygghet kommer først. Altså sosial søvn, fryktfri (fjern potensielle trusler) og elevasjon.

Lek (og reaktivitet):
 • Vesentlig for læring (kroppsspråk, bitehemming, jaging/forfølgelse/løpe i fra trusler, håndtering av ting/bytte og reproduksjonsferdigheter)
 • Trening (fitness)
 • Gruppesamhold (bonding)
 • Stressreduksjon/-mestring
Lekemønster:
Sosial lek (mye bryting) og alene lek.
Pipeleker oppfordrer til arousal og reaktivitet.
Å hovedsaklig fòre i leker kan lede til mye frustrasjon.
Lek er bra for korte perioder i gangen, før det roes ned naturlig (ca. 1 time til sammen i døgnet).

Forslag til aktiviteter: 
- Godbitsøk 
- Nye rolige erfaringer - gi hunden ny stimuli i form av fysiske opplevelser.

- Luktarbeid (matspor, annen sporing, skattejakt, luktdiskriminering)
Rolige øvelser har vist seg å redusere aktivering/arousal.


Kastrering (og reaktivitet):
Batson er ikke helt imot kastrering, da hun ser situasjoner hvor det kan være hensiktsmessig, men hun har noen anbefalinger: Hvis det skal gjennomføres, gjør minst mulig inngrep, ikke ta ut alt. (Veterinærene fjerner gjerne alt av "gammel vane".) Eks. på tisper: Ta ut eggstokkene, ikke livmoren i tillegg. Og vent til hunden er over året.

Sykdom og arousal:

Tips for suksessfull ro:
 • Forstå langtidspotensering og "trigger stacking"/"adrenalisation" (flere triggere, mer adrenalin). Suksess skjer ikke så lenge hunden praktiserer arousal på daglig basis (selv om konteksten er ulik problematferden, eks. overdreven ballkasting o.l.)
 • Forstå søvnens rolle for å rebalansere hjernen. Suksess forutsetter at hunden får minst 12 timer med KVALITETSsøvn i døgnet.
 • Forstå hundens normale atferdsspekter og hvor lite arousal de trenger på daglig basis. Suksess avhenger av å få hunden ned på normalt nivå av svært lite arousal. Bruk øvelser som fremmer ro (eks. maks søvn, tygging, stille lek, osv.).
 • Erkjenne at smerte og sykdom kan øke pågående arousal selv uten direkte forbindelse.
 • Erkjenne at trening bare er en bitteliten del av løsningen.

Ingen kommentarer: