torsdag 12. mars 2009

Tuberkolose-rotter

Rottene i Tanzania finn ikkje berre miner; dei blir òg trent til å oppdaga Tuberkolose! :)
Sjå bare her: http://www.herorat.org/fightingtuberculosis

Fasinerande å sjå at dei blir trent på same måten som eg lærte å trena kantarell-søk med Shira då vi var på kurs ved Knut Pedersen; nemleg spesialsøk vha. klikkertrening.

Vil igjen oppmoda om å adoptere ei av desse fantastiske rottene - du kan vere med på å redde liv! http://www.herorat.org/en/adopt
Og dette er eit SERIØST prosjekt som Norge er med på å støtta, m.a. gjennom Norsk Folkehjelp. Dessutan er Fjellanger Hundeskole ein samarbeidspartner.

Ingen kommentarer: