søndag 28. september 2008

Fredag 26. sep. – Field Trip!

Fredagen var vi på rundtur i området vi skal henta informantar i, ”kommunen” eThekwini. Yvonne, prosjektleiar her nede, hadde ordna med ”guide” for oss, ei hyggeleg dame som heiter Helen, v/ Narrative Foundation. Området vi kjørte rundt i heiter The Valley of A Thousand Hills, og er fantastisk vakkert, med frodige dalar og åsar.

Første stopp var hos The Valley Trust – A Center for Health Promotion, der vi prata med leiaren om evt. muligheter for å få hjelp til datainnsamlinga vår. Han fortalde oss at (Oi, no gjekk det akkurat ein apekatt forbi leilegheita vår!!) dei nesten er over-forska på innan HIV/AIDS-området, og at mange av dei personane som er tilknytta organisasjonen allereie er overvelda av arbeid, så det kunne bli vanskeleg. Han var likevel svært interessert i oppgåvene våre, og ville prøva å hjelpa oss så godt som han kunne, så det var jo positivt. Skal senda han prosjektbeskrivelsen vår, så får vi sjå.

Neste stopp var hos Embocraft Training Centre Trust, der vi møtte ei fantastisk dame med ei god utstråling av varme og ro. Senteret lærer opp fattige, arbeidslause kvinner i sying og anna handarbeid, slik at dei får mulighet til å gjera seg eit levebrød. Butikken deira var full av flott handarbeid; alt frå vesker, puter og bordbrikker, til perlesmykker og –nøkkelringar. Eg kjøpte meg eit nydeleg perlekjede. Mottoet til Embo er: ”Masisebenze ndawonye / Let’s work together for change”, og det lykkast dei med i stor grad

Etter dette kjørte vi inn eit svært fattig område som heiter Ngcolosi. Her var vi innom førstehjelpsstasjonen, og det kan verkeleg ikkje samanliknast med Norge! Minna ikkje om noko som kan gje deg førstehjelp akkurat... Vi fekk møta Thandi Langa, ei sterk dame som starta ein organisasjon som tilbyr omsorgsarbeid heime hos HIV/AIDS-sjuke, utført av frivillige.

Phakama Care Centre, v/ Mr. Shandu, var neste stopp. Dette er ein dagheim for foreldrelause og fattige born i alderen 1-5 år. Her får borna mat og omsorg, og dei fattige familiane får litt avlastning. Mr. Shandu er òg leiar av den lokale helsekomiteen, og er ein svært engasjert mann, som jobbar for bedre kår for alle i dette svært fattige området. Ein får lyst til å bringe desse sjønne borna heim til Norge, der dei kan få ein trygg oppvekst med alt dei treng! Vi har det jammen godt i Norge ja...

Siste stopp var Hillcrest AIDS Centre, ein organisasjon som jobbar for HIV/AIDS-sjuke, gjennom mange ulike prosjekt: HIV/AIDS kunnskapsformidling og rådgjeving, sjukepleie og heime-omsorg, inntektsgenerering vha. handarbeid, mat-utdeling, begravelsesfond, m.m. Dei har til og med ein eigen bygning der dei tar imot AIDS-pasientar som er så sjuke at dei bare ventar på å dø, og då tilbyr Hillcrest dei omsorg, kjærleik og ein fredfull ende på livet...

Ingen kommentarer: